Tehtud tööd

Kroodi

Kroodi eritasandilise ristmiku I ehitushange  2011-2012

Töö: Projektijuhtimine, töövõtja esindamine
Tellija: Maanteeamet

Merivälja kool 1

Merivälja Kooli juurdeehitus 2013

Töö: Pinnasetööd, vundamendi ja põrandate aluste ehitus
Tellija: Eventus Ehitus OÜ

Viitna 1

E20 Tallinn-Narva mnt. Pikasaare – Loobu lõigu remont 2013

Töö: Kaevetööd 16000m3, muldkeha ehitus 21000m3, haljastustööd
96000m2
Tellija: Maanteeamet

Tallinna teletorn 1

Tallinna Teletorni väliala tee 2013

Töö: Pinnasetööd, elektri- ja sidetööd, teede ehitus
Tellija: AS Levira

Muraste kool

Muraste kool, Tulika tee pikendus

Töö:
Tellija: