Projektijuhtimine

Projektijuhtimine

Projektijuhtimise käigus osutatame teenust kliendile selliselt, et kliendi poolt tellitud tööd valmiksid just nii nagu eelnevalt kokku lepitud.
Projektijuhtimine hõlmab ehitusprojektide kavandamist, ehitusjärelvalvet ja teostamist. Lisaks eeltoodud kontrollifunktsioonidele lisandub tellija ja omanikujärelvalvega suhtlemine ning kogu vajaliku dokumentatsiooni
koostamine.

Peamised ülesanded projektijuhtimisel:

  • Tööde teostamine, tellija ja omanikujärelvalvega suhtlemine, koosolekud, vajaliku dokumentatsioonikoostamine, jooksvate probleemide lahendamine, tööde akteerimine, ehitusgraafiku ja eelarve jälgimine, tööde ülevaatus, tööde vastuvõtmine, täitedokumentatsiooni koostamine;
  • Nõustame klienti otsuste langetamisel;
  • Kokkuleppe korral osaleme garantiitööde komisjonis ja puuduste kõrvaldamisel.